Uteservering

Uteserveringar, trottoarpratare och varuställ är ett trevligt och uppskattat inslag i Ronneby. De bidrar till att göra stadsmiljön mera levande och attraktiv. Om du vill använda offentlig plats för uppställning eller arrangemang ska du ansöka om tillstånd hos polisen.

Tillstånd enligt ordningslagen

Det krävs tillstånd om man vill nyttja offentlig plats för uppställning av byggställningar, containrar, försäljningsstånd, uteservering, olika musikarrangemang, torgmöten mm. Tillståndet söks hos Polismyndigheten enligt ordningslagen. Ansökningsblankett finns via länk under "Relaterad information".

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 56 om avgiftsbefrielse för torghandel och uteserveringar 2022.

Beslutet innebär att ingen servicetaxa kommer tas ut för hantering av stolpar avseende uteserveringar på allmän plats under säsongen 2022.

Under 2022 är perioden för uteserveringar 1 april - 31 oktober.