Filminspelning

Du behöver tillstånd från polisen för att få använda en offentlig plats för filminspelning.

Sök tillstånd för filminspelning på offentlig plats på Polisens hemsida.