Avfall och återvinning

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader samtidigt som du bidrar till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. Du som är fastighetsägare äger ett lantbruk eller har ett företag är ansvarig för dess sophantering.

I Ronneby är det Ronneby Miljö & Teknik AB som tar hand om avfallshanteringen.

Du måste teckna abonnemang för hämtning av hushållsavfall från ditt företag. Länk till annan webbplats.

Du ska kontakta privata entreprenörer för hämtning av:

  • verksamhetsavfall
  • farligt avfall (till exempel kemikalier)
  • avfall med producentansvar (till exempel förpackningar)