Serveringstillstånd – alkoholdrycker

Ronneby kommuns riktlinjer för serveringstillstånd samt servering och detaljhandel med folköl

Ronneby kommuns Socialnämnd handlägger och beslutar i ärenden som gäller ansökningar om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, öl samt andra jästa alkoholdrycker.  Även anmälningar om försäljning och servering av folköl behandlas av Socialnämnden.

Servering av alkoholdrycker får endast ske efter det att tillstånd meddelats av Socialnämnden. Servering innebär tillhandahållande av alkoholdrycker mot ersättning, detta gäller även ett glas vin som ingår i en entréavgift eller liknande.

Serveringstillstånd behövs inte om samtliga tre av de följande förutsättningarna är uppfyllda:

 • Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker

Följande typer av tillstånd kan sökas:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (restauranger)
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap (festvåningar och klubblokaler)
 • Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten (festivaler, konserter och liknande)
 • Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap (personalfester, bröllop, och liknande)
 • Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap.
 • Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe.
 • Särskilt tillstånd för provsmakning vid arrangemang.
 • Särskilt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme.
 • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus)
 • Trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt)

E-tjänst serveringstillstånd

Kommunerna i Blekinge län har gått ihop och erbjuder helt digitala tjänster inom alkoholtillståndsområdet. I vår gemensamma E-tjänst kan du bland annat ansöka om nytt tillstånd, ansöka om ändring i befintligt tillstånd och uppdatera serveringsansvariga. För att använda e-tjänsten krävs BankID. Saknar du BankID eller har andra frågor kan du kontakta alkohol-och tobakshandläggaren. Du hittar kontaktuppgifter nederst på sidan.

Gå till E-tjänsten för Alkohol och tobakstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd måste efter införandet av den nya alkohollagen (SFS 2010:1622) genomgå ett kunskapsprov för att visa sina kunskaper i alkohollagstiftningen.

Detta prov görs hos kommunens handläggare och ingår i ansökningsavgiften. Antalet frågor i provet varierar med typen av tillstånd som sökts, max antalet är 60 frågor och sökanden har tre försök på sig att klara provet.

Undantag från kunskapsprovet görs om sökanden redan gjort provet med godkänt resultat eller sedan tidigare har serveringstillstånd i Ronneby kommun motsvarande minst den typ som ansökan avser.

Anmälan och taxor

Gällande taxor för ansökningar hittar ni i Ronneby kommuns författningssamling, alternativt ringer ni till alkoholhandläggaren.

Efter anmälan till Socialnämnden kan innehavare av stadigvarande serveringstillstånd krydda egen snaps för servering på sitt serveringställe.

Efter anmälan till Socialnämnden kan innehavare av stadigvarande serveringstillstånd arrangera provsmakning av alkoholdrycker på sitt serveringställe.

Båda dessa anmälningar är kostnadsfria.