Artikeln publicerades 21 april 2020

Om skolorna stänger

Ronneby kommun har skickat information till alla vårdnadshavare i kommunen (både friskolor och kommunala skolor) om hur man i det eventuella fallet att skolorna stänger ska gå tillväga för att som anställd som deltar i samhällsviktig verksamhet får omsorg för sina barn.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Ett sådant beslut har dock inte fattats ännu, du som vårdnadshavare behöver inte anmäla ditt omsorgsbehov. Men du kan behöva prata med din arbetsgivare, för att få information om du deltar i samhällsviktig verksamhet eller ej.

Om ett sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Alla vårdnadshavare till barn och elever på samtliga förskolor och grundskolor i Ronneby kommun har fått information om hur man ska gå tillväga vid en stängning om man från sin arbetsgivare har fått besked att man tillhör en samhällsviktig verksamhet. Utskicket i sin helhet hittar du här. Pdf, 24.2 kB.