Uthyrning i andra hand

Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand.

Tillstånd ska i första hand sökas hos hyresvärden. Om hyresvärden inte samtycker till andrahandsuthyrningen kan tillstånd sökas hos hyresnämnden. Hyresnämnden lämnar normalt sådant tillstånd om hyresgästen inte själv har tillfälle att använda sin lägenhet och hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen samt hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig andrahandsuthyrningen.

Uthyrning i andra hand kan godkännas för bland annat studier eller arbete på annan ort. Godkännande kan ske för en tid av högst 6 månader åt gången. Avtal om rätt till andrahandsuthyrning ska tecknas med förstahandshyresgästen. Tänk på att det alltid är du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran blir betald.