Din hyra

Din hyra betalas alltid i förskott, senast den sista vardagen i månaden.

Hyran för februari betalas alltså sista vardagen i januari.
Den allra första hyran måste vara betald för att du ska kunna kvittera ut dina nycklar.
Tänk på att varje månadshyra har ett unikt OCR-nummer och för att betalningen ska bokas rätt är det viktigt att du anger rätt OCR-nummer.
Observera att man är skyldig att betala sin hyra oberoende av om man fått någon hyresavi eller inte.

Vad händer om du betalar in hyran för sent?

Vi skickar inte någon påminnelse. Du får ett inkassokrav en bit in på månaden och det tillkommer en lagstadgad inkassoavgift på 180 kronor samt dröjsmålsränta.
Betalas inte inkassokravet tillsammans med hyran kan Kronofogdemyndigheten besluta om betalningsföreläggande. Lagstadgade avgifter tillkommer med upp till 720 kronor. De sociala myndigheterna underrättas om att hyran inte har betalats.
Betalas inte betalningsföreläggandet får du ett meddelande om avhysning. Lagstadgade avgifter tillkommer.
Vi har avtal med Intrum Justitia (telefonnummer 08-616 76 66) som sköter våra inkassoärenden.
För att slippa tänka på OCR-nummer och betalningsdagar kan du betala hyran via autogiro eller E-faktura.

E-faktura

Elektronisk faktura eller E-faktura gör att du slipper pappersavi varje månad. Fakturan kommer digitalt och presenteras i din internetbank och efter godkännande från kontohavaren görs betalningen automatiskt på förfallodagen. du gör anmälan på din internetbank. Har du frågor kontakta ekonomiavdelningen Öppnas i nytt fönster..

Autogiro

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att vara kund hos oss. Vi erbjuder dig därför att betala din hyra via autogiro. Att betala via autogiro är kostnadsfritt. Då slipper du att tänka på OCR-nummer och betalningsdagar.
Anmäler du dig till autogiro så kommer dina betalningar till oss att ske automatiskt. Vi skickar ett meddelande till din bank om hur mycket du ska betala i hyra. Det enda du behöver se till är att det finns pengar på ditt konto.

Ronnebyhus skickar ut hyresavi om ditt hyresbelopp ändras. Du kan se dina hyresavier på "Mina sidor"
Förfallodagen för hyran är alltid sista bankdagen i månaden, och det är då som pengarna dras från ditt konto. I kontoutdraget från din bank kan du se att betalningen utförts.

Autogiroblankett Pdf, 5 MB.

Vill du anmäla dig till Autogiro, kontakta ekonomi avdelningen

Bostadsbidrag / Bostadstillägg

Bostadsbidraget är ett tillfälligt bidrag. Du söker bidrag utifrån vilka inkomster du tror att du kommer att ha under året. Det innebär att du kan bli skyldig att betala tillbaka pengar om du får högre inkomster än beräknat.
Du måste bo och vara folkbokförd på den adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man dock göra undantag från folkbokföringskravet. Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger bostaden eller hyr den men du kan inte få bidrag till bostadskostnader om du är inneboende.
Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor hos dig eller som bor hos dig ibland. Ditt barn får räknas med i hushållet tills han eller hon fyller 18 år. Även barn som är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag räknas med.

Försäkringskassan har en tjänst - statusförbättraren - Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionär, förtidspensionär räkna ut bostadstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.