Installationer

Vill du koppla in diskmaskin, tvättmaskin eller liknande ska du söka tillstånd hos din hyresvärd.

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för till exempel installation av tvätt- eller diskmaskin.

Bekostas utan hyresgästen själv.  

Dela sidan

    #shareLink('Facebook' 'facebook' 'https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=') #shareLink('Twitter' 'twitter' 'https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=') #shareLink('LinkedIn' 'linkedin' 'https://www.linkedin.com/shareArticle?url=') #shareLink('E-post' 'email' "mailto:?subject=${pageTitleEncoded}&body=")