Installationer

Vill du koppla in diskmaskin, tvättmaskin eller liknande ska du söka tillstånd hos din hyresvärd.

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för till exempel installation av tvätt- eller diskmaskin.

Bekostas utan hyresgästen själv.