Hyresbetalning

Information om din hyresbetalning

Din hyra

Hyran betalas alltid i förskott, senast den sista vardagen i månaden. Hyran för februari betalas alltså sista vardagen i januari.

Tänk på att varje månadshyra har ett unikt OCR-nummer och för att betalningen ska bokas rätt är det viktigt att du anger rätt OCR-nummer.

Observera att man är skyldig att betala sin hyra oberoende av om man fått någon hyresavi eller inte.

Vad händer om du betalar in hyran för sent?

Vi skickar inte någon påminnelse. Du får ett inkassokrav en bit in på månaden och det tillkommer en lagstadgad inkassoavgift på 180 kronor samt dröjsmålsränta.

Betalas inte inkassokravet tillsammans med hyran kan Kronofogdemyndigheten besluta om betalningsföreläggande. Lagstadgade avgifter tillkommer med upp till 720 kronor. De sociala myndigheterna underrättas om att hyran inte har betalats.

Betalas inte betalningsföreläggandet får du ett meddelande om avhysning. Lagstadgade avgifter tillkommer.

Vi har avtal med Intrum som sköter våra inkassoärenden.

För att slippa tänka på OCR-nummer och betalningsdagar kan du betala hyran via autogiro. Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. eller E-faktura

Ansökningsblankett finns hos ekonomiavdelningen. Öppnas i nytt fönster.