Jour

Vid akuta fel - ring 0457-61 70 56.

Akuta fel är sådant som är till skada för fastigheten eller person.
Var vänlig ring inte jouren för att göra serviceanmälan eller liknande.