Markis

Infästningar i yttervägg för till exempel markis eller liknande får inte ske utan hyresvärdens tillstånd.

Skador på vägg av infästningar som inte är godkända kommer att faktureras hyresgästen.