Gemensamma utrymmen

Vår personal jobbar för en trevlig utemiljö, vi vet att det ökar trivseln i området. Andra gemensamma utrymmen hjälps vi alla åt att göra trivsamma genom att hålla rent och snyggt.

Trapphus

Av säkerhetsskäl får det inte finnas saker i trapphuset, så som mattor, skor, cyklar, vagnar med mera. Anledningen är att räddningspersonal lätt ska kunna ta sig fram även om det blir mörkt i en trappa och för att brandrisken blir större.

Snö

Ronnebyhus jobbar hela tiden för att det ska vara framkomligt i ditt område. Sandlådor är placerade på strategiska platser. Ni får gärna ta sand där om det är otillräckligt eller vi har missat någonstans. Glöm inte att det som göms i snö kommer upp i tö.

Trafik i området

Det är inte tillåtet att parkera inne i området om det inte finns markerade p-platser. Du får köra fram till dörren för att lasta och lossa. Tänk på hastigheten, det finns små barn som kan döljas bakom buskar och det är mycket trevligare för alla om vi kör sakta och försiktigt.

Ronnebyhus personal

Prata med oss. Vi vill att du ska trivas, vi jobbar för att hålla bra/hög service och det ska vara trevligt och trivsamt att bo hos oss.