Parabol

Parabol och antenn får endast monteras inom balkongens väggar.

All annan montage är förbjuden och kan komma att monteras ned på hyresgästens bekostnad. Prata med din bovärd om hur du kan sätta upp parabolen.