Brandvarnare

Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränder, glömd platta, levande ljus, grill eller rökning. Brandvarnare är en billig och bra livförsäkring.

Vi rekommenderar dig som hyresgäst att medverka till egenkontroll av att brandvarnaren fungerar.

Några råd;

- kontrollera brandvarnaren varje månad med testknappen, tryck cirka 5-8 sekunder- brandvarnaren larmar.

- dammsug brandvarnaren minst 2 ggr/år.

- batteriet har en beräknad livslängd på cirka 1-10 år beroende på typ av brandvarnare. När det börjar ta slut ger brandvarnaren en alarmeringssignal varannan minut under cirka 3-4 veckor. Eftersom den har fasta batterier måste byte ske av din bovärd

Då ska du testa brandvarnare:

  • en gång i månaden
  • när du satt upp en ny
  • när du bytt batteri
  • när du varit bortrest en längre tid
  • när du gjort rent den
  • På Brandvarnardagen den 1 december

Vid bristande funktion, var vänlig och anmäl felet omgående till din bovärd.

Eftersom en brand växer fort gäller det att agera direkt. Det är när branden är liten som det finns en chans att släcka den själv. Tänk rädda-varna-larma-släcka.

När du inte kan släcka själv, stäng dörren till rummet det brinner i och ta dig ut. Om det brinner på annan plats i flerfamiljshus stanna i lägenheten. Dörren står emot brand i cirka 30 minuter. Täta med våta handdukar runt dörr och brevinkast. Använd aldrig hiss och larma 112.