Artikeln publicerades 1 mars 2024

Överlåtelse av befintlig föreningsägd enskild VA-anläggning

Syftet med denna policy är att klargöra förfarandet för överlåtelse av en föreningsägd VA-anläggning till Ronneby Miljö & Teknik AB. Denna policy är avsedd att tillämpas endast för områden som ligger utanför de fastställda VA-verksamhetsområdena. För att säkerställa korrekt tillämpning av denna policy, bör "Tillämpningsanvisningar - Överlåtelse av befintlig föreningsägd enskild VA-anläggning" hänvisas till och användas som vägledning.