Artikeln publicerades 28 maj 2021

Räkneexempel

Prisexempel VILLA med 800 kvm tomt

(inkl. vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet)

Utifrån normala anslutningsförhållanden. I vissa fall kan andra faktorer spela in vilket kan påverka priset.

Beskrivning

Pris inkl.moms

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt

50 000 kr

Upprättande av förbindelsepunkt

50 000 kr

Avgift beräknad på tomtyta

48 304 kr

Bostadsenhetsavgift

20 758 kr

Totalt

169 062 kr 

Prisexempel VILLA med 1500 kvm tomt

(inkl. vatten, spillvatten)

Utifrån normala anslutningsförhållanden. I vissa fall kan andra faktorer spela in vilket kan påverka priset.

Beskrivning

Pris inkl.moms

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt

42 500 kr

Upprättande av förbindelsepunkt

40 000 kr

Avgift beräknad på tomtyta

72 456 kr

Bostadsenhetsavgift

16 606 kr

Totalt

171 562 kr

Prisexempel FLERFAMILJSHUS, 15 LÄGENHETER med 800 kvm tomt

(inkl. vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet)

Utifrån normala anslutningsförhållanden. I vissa fall kan andra faktorer spela in vilket kan påverka priset.

Beskrivning

Pris inkl.moms

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt

50 000 kr

Upprättande av förbindelsepunkt

50 000 kr

Avgift beräknad på tomtyta

48 304 kr

Bostadsenhetsavgift

311 370 kr

Totalt

459 674 kr

Prisexempel Attefall på fastighet som har en befintlig anslutning

(inkl. vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet)

Utifrån normala anslutningsförhållanden. I vissa fall kan andra faktorer spela in vilket kan påverka priset.

Beskrivning

Pris inkl.moms

Bostadsenhetsavgift

20 758 kr

Totalt

20 758 kr