Förbrukningstaxa

Utdrag ur kommunal författningssamling för Ronneby kommun.

Grundavgift vatten för respektivestorlek på vattenmätare


Grundavgift

Vatten

Avlopp

Totalt

Enbostadshus

2291 kr

3870 kr

6161 kr

25 millimeter anslutning17 049 kr

40 millimeter anslutning40 447 kr

50 millimeter anslutning76 526 kr

80 millimeter anslutning120 706 kr

100 millimeter anslutning168 070 kr

Förbrukningsavgift per kubikmeter

Förbrukningsavgift

Avgift/kubikmeter

Vatten

15.45 kr

Avlopp

23.19 kr

Totalt

38.64 kr

I ovanstående priser ingår moms med 25%.