Förbrukningstaxa

Utdrag ur kommunal författningssamling för Ronneby kommun.

Grundavgift vatten för respektivestorlek på vattenmätare


Grundavgift

Vatten

Avlopp

Totalt

Enbostadshus

2520 kr

4257 kr

6777 kr

25 millimeter anslutning18 754 kr

40 millimeter anslutning44 491 kr

50 millimeter anslutning84 178 kr

80 millimeter anslutning132 777 kr

100 millimeter anslutning184 877 kr

Förbrukningsavgift per kubikmeter

Förbrukningsavgift

Avgift/kubikmeter

Vatten

16.99 kr

Avlopp

25.51 kr

Totalt

42.50 kr

I ovanstående priser ingår moms med 25%.