Artikeln publicerades 28 maj 2021

Frågor och svar om den nya anläggningstaxan

Varför byter ni taxekonstruktion?

Den nya taxekonstruktionen är enhetlig och beprövad och följer branchorganisationen Svensk Vattens basförslag och följer förändrade regler och praxis nationellt.

Innebär den nya taxan att jag får betala mer för vattentjänsterna varje år?

Den nya taxan gäller endast om du ny ansluter vattentjänster eller uppför en ny bostadsenhet tex ett Attefalls hus på fastigheten. PÅ en fastighet som inte är bostadsfastighet och byggnationen utökas tillkommer en avgift för varje tillkommande påbörjat 150 m2.

Påverkar det nya taxan mig?

Om du har en påbörjad VA-anslutning där du inte fått förbindelsepunkten anvisad innan den 1/6 2021 eller har en pågående utökning av byggnationen på fastigheten så kan taxan påverka storleken på din anläggningsavgift. Har du ingen Va anslutning eller utökning av byggnationen på gång så påverkar det inte dig alls.

Vad är förbindelsepunkt?

Det är punkten som avgränsar den allmänna Va-anläggningen och fastighetens Va-installation.

Kan jag förhandla om anläggningsavgiften?

Nej. Taxan är beslutad av Kommunfullmäktige och kan inte förhandlas.

Gäller taxan för alla typer av fastigheter?

Det finns tre olika delar av taxan, en del som avser bostadsfastigheter och jämställd fastighet samt campingfastighet beskriven enligt VA taxan §3 och en del som avser annan fastighet beskriven enligt Va taxan §3

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner av från till exempel tak, dräneringar, vägar, stenläggningar och parkeringsplatser som hanteras i ledningar för dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Min fastighet är en industri eller butik varför ska jag betala bostadsenhetsavgift?

Avgiften avser inte alltid en fysisk lägenhet den kan också avse en bostadsenhet eller påbörjad 150 m2 bruttototalarea. Därför kommer även verksamhetslokaler betala bostadsenhetsavgift.

Var kan jag se anläggningstaxan i sin helhet?

Läs hela taxan här Pdf, 409.8 kB.