Artikeln publicerades 5 januari 2021

Minska ditt avfall

Det effektivaste sättet att minska sitt eget avtryck på miljön är att skapa mindre mängd avfall. Fundera lite extra kring vad du köper och konsumerar – och vad du verkligen behöver.

Avfallstrappan

Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som vi arbetar efter. Direktivet är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Här presenterar vi avfallstrappans fem nivåer: Förebyggande, Återanvändning, Materialåtervinning, Energiåtervinning och deponering.

  1. Förebyggande: I första hand ska vi försöka se till att skapa så lite avfall och skräp som möjligt. Detta kan ske genom att de varor du konsumerar produceras på ett miljövänligt sätt och genom att förbruka så lite varor som möjligt. På detta sätt sparar vi på jordens resurser och undviker att onödiga och farliga ämnen sprids i naturen.
  2. Återanvändning: Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter. Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, göra om till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem.
  3. Materialåtervinning: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Det gäller bland annat batterier, bilar, däck, elektronik, förpackningar, returpapper och läkemedel.
  4. Energiåtervinning: Om det inte går att återvinna avfallet ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i materialet till el och värme.
  5. Deponering: Deponera betyder att man slänger avfallet på hög, på en soptipp. Detta är det sämsta alternativet och den lösningen som vi absolut vill undvika.

10 tips på hur du kan minska ditt avfall

1. Lång hållbarhet

Köp produkter med lång hållbarhet och som går att reparera.

2. Refillförpackningar

Köp refill när det är möjligt.

3. Begagnat

Köp begagnade saker.

4. Köp tjänster

Köp tjänster istället för varor. Ge bort upplevelsepresenter istället för vanliga paket, till exempel ett teaterbesök eller en god middag.

5. Drick kranvatten

Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska eller burk.

6. Lämna till återanvändning

Lämna in saker som du inte längre behöver till återanvändning via loppisar eller second-hand-affärer, eller sälj det via Blocket.

7. Planera dina matinköp

Planera dina matinköp så att maten hinner tillagas innan den blir för gammal.

8. Nej tack till reklam

Sätt upp en nej-tack-till-reklam-skylt på brevlådan.

9. Låna prylar

Låna prylar eller hyr verktyg och liknande som du vet att du bara behöver använda enstaka gånger.

10. Återanvänd kläder

Byt eller låna kläder av en kompis.