Grovavfall

Grovavfall

Grovavfall är det som normalt uppkommer i ett hushåll och som inte kan läggas i det ordinarie sopsorteringskärlet på grund av för stor vikt eller volym. Det kan till exempel vara uttjänta möbler, husgeråd, cyklar och emballage.

Grovavfallet lämnas på våra bemannade återvinningscentraler. Sorterat avfall är avgiftsfritt, medan osorterat, ej återvinningsbart, avfall är avgiftsbelagt.

Kostnad för osorterat grovavfall

Fordon

Kostnad

Leverans med personbil

25 kr

Personbil + släpvagn

50 kr

Större leveranser av avfall lämnas alltid på Angelskogs återvinningscentral. Övriga platser är inte dimensionerade för att ta emot större leveranser.

Asbest

Större mängder asbest hänvisar vi till Mältans återvinningscentral Länk till annan webbplats. (Karlskrona) eller Åsens Avfallsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Bromölla).

Restavfall/Ej sorterbart

Till restavfall räknas avfall som inte går att sortera i någon annan fraktion. Restavfall är det som blir över när man källsorterat. Målet är att det ska bli så lite restavfall som möjligt.

  • Dricksglas
  • Keramik
  • Porslin
  • Säkringar
  • Spegelglas
  • Lerkrukor
  • Fönsterglas

Restavfall lämnas på våra återvinningscentraler.