Grovavfall

Grovavfall

Grovavfall är det som normalt uppkommer i ett hushåll och som inte kan läggas i det ordinarie sopsorteringskärlet på grund av för stor vikt eller volym. Det kan till exempel vara uttjänta möbler, husgeråd, cyklar och emballage.

Grovavfallet lämnas på våra bemannade återvinningscentraler.

Större leveranser av avfall lämnas alltid på Angelskogs återvinningscentral. Övriga platser är inte dimensionerade för att ta emot större leveranser.

Asbest

Större mängder asbest hänvisar vi till Mältans återvinningscentral Länk till annan webbplats. (Karlskrona) eller Åsens Avfallsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Bromölla).

Ej återvinnigsbart

Till ej återvinningsbart räknas avfall som inte går att sortera i någon annan fraktion. Ej återvinningsbart är det som blir över när man källsorterat. Målet är att det ska bli så lite avfall som möjligt.

  • Dricksglas
  • Keramik
  • Porslin
  • Säkringar
  • Spegelglas
  • Lerkrukor
  • Fönsterglas

Ej återvinningsbart lämnas på våra återvinningscentraler.