Artikeln publicerades 23 mars 2021

Invasiva arter

Invasiva arter

Ska aldrig slängas i trädgårdsavfallet

Invasiva arter ska aldrig sorteras som trädgårdsavfall. Invasiva växter sprider sig lätt via fröer eller rotskott och ska därför förpackas i tätförslutna soppåsar och slängas på Angelskogs återvinningscentral där det finns en uppmärkt container för invasiva arter.

Vad är invasiva arter

Invasiva växter är främmande växtsorter som påverkar våra ekosystem och hälsan hos människor och djur, hotar den biologiska mångfalden och kan orsaka stora ekonomiska skador. Det är mycket viktigt att de hanteras på rätt sätt för att förhindra spridning.

Några av de vanligaste invasiva arter

Här är några av de vanligaste invasiva arterna som du ska se upp med:

jätteloka

Jätteloka

Ursprung: Västra Kaukasus. Introducerades i Sverige som trädgårdsväxt.
Spridning: Med frön som exempelvis fastnat i bildäck, på kläder eller följer med jord som grävts upp och flyttats.
Hälsorisk: Jättelokans växtsaft i kombination med solljus kan skapa svåra blåsor och sår på huden. Använd därför skyddskläder och glasögon när du hanterar jätteloka.
Så tar du hand om avfallet: Precis som övriga invasiva växter ska de i tätförslutna soppåsar och slängas ute på Angelskogs återvinningscentral där vi har en uppmärkt conatiner för invasiva arter.

Läs mer om jättelokan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skunkkalla

Gul skunkkalla. Fotograf: Fritz Geller-Grimm

Gul skunkkalla

Ursprung: Nordamerika. Har introducerats via plantskolor som prydnadsväxt för fuktiga och blöta miljöer som trädgårdsdammar, bäckkanter och parker.
Kännetecken: Har 30 till 150 cm avlånga, blanka blad med korta skaft i rosetter från jordstammen. Den har bildat stora bestånd i vattendrag på västkusten.
Så tar du hand om avfallet: Precis som övriga invasiva växter ska skunkkalla förpackas i tätförslutna soppåsar och slängas ute på Angelskogs återvinningscentral där vi har en uppmärkt conatiner för invasiva arter.

Läs mer om gul skunkkalla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

jättebalsamin

Jättebalsamin

Ursprung: Himalaya. Avsiktlig införd som trädgårdsväxt och som foderväxt till bin.
Kännetecken: Kan bli upp till 2,5 meter hög och växter oftast i stora bestånd. Blommorna är rosa, ibland vita, stjälkarna är grova och ofta rödaktiga. Bladen har sågade kanter.
Spridning: Sker endast med frö. Vid beröring spricker frukterna upp explosionsartat och frön slungas iväg i genomsnitt fem meter. Mer långväga spridning sker genom förflyttning av jord som innehåller frön och via människor eller fordon som har arbetat i jord som innehåller frön.
Så tar du hand om avfallet: Precis som övriga invasiva växter ska jättebalsamin förpackas i tätförslutna soppåsar och slängas ute på Angelskogs återvinningscentral där vi har en uppmärkt conatiner för invasiva arter.

Läs mer om jättebalsamin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler exempel på invasiva växter

 • Björnloka
 • Blekbalsamin
 • Blomsterlupin
 • Flyghavre
 • Gudaträd
 • Hybridslide
 • Jätteslide
 • Kotula
 • Röd jättegunnera
 • Sidenört
 • Tromsöloka
 • Vresros

Mer information om invasiva växter hittar du på Naturvårdverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Växter som drabbas av sjukdom

Sjuk växtlighet, som smittad buxbom eller askar drabbade av askskottsjukan Länk till annan webbplats., ska behandlas på samma sätt som invasiva växtarter.