Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall kallas den typ av avfall som kan vara skadlig för miljön eller hälsan om den inte tas omhand på rätt sätt.

Att sortera ut det farliga avfallet är därför mycket viktigt, med tanke på den skada som avfallet gör om det hamnar på fel ställe.

Farligt avfall ska lämnas på våra återvinningscentraler.

Exempel på farligt avfall från hushåll

 • Färg, lack och lim
 • Lösningsmedel tex lacknafta, bensin, aceton, glykol och tändvätska
 • Spillolja
 • Starka rengöringsmedel tex maskindiskmedel, putsmedel och toalettrengöring
 • Bekämpningsmedel
 • Baser tex. lut, ammoniak och klorin
 • Syror tex. saltsyra, ackumulatorsyra, fosforsyra och kalkborttagningsmedel
 • Sprayburkar med kemikalierester
 • Småbatterier (lämnas på återvinningscentralen bland elektroniken)
 • Bilbatterier
 • Oljefilter
 • Lågenergilampor och lysrör
 • Glödlampor
 • Elavfall

Innan du lämnar in det farliga avfallet

 • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig.
 • Kontrollera att förpackningen inte läcker.
 • Märk avfallet tydligt med innehåll, alternativ "okänt". Detta gör man för att varje medel ska behandlas på rätt sätt, men också för att inte utsätta de personer som ska handskas med avfallet för några risker.
 • Förpackningar med rester av kemikalier ska lämnas som farligt avfall.
 • Om burken är helt tom och torr kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning.

Saker du inte kan lämna hos oss

 • Gasflaskor
 • Fyrverkier och nödbloss
 • Ammunition och sprängmedel