Protokoll och mötestider

Styrelsens mötestider för år 2019. Måndagar kl. 14.00, plats för sammanträde se kallelsen. Datum: 25/2, 29/4, 17/6, 16/9, 28/10 och 9/12.