Om ABRI

Vi är den största hyresvärden för företagslokaler i Ronneby kommun med en total uthyrningsbar yta på cirka 170 000 kvadratmeter fördelade på elva större företagsbyar.

Inom vårt fastighetsbestånd finns lokaler för industri, verkstad, handel, lager, hotell och kontor.  Våra lokaler är ändamålsenliga, håller god standard och har strategiskt bra lägen i Ronneby. Vi erbjuder service dygnet runt och håller hög flexibilitet vid lokalanpassningar.

ABRI ägs av Ronneby kommun och arbetar även med företagsetableringar och aktiviteter som främjar näringslivets utveckling i Ronneby.

Bland våra hyresgäster återfinns företag som Ronneby Brunn Hotell, Tarkett, Kockums Maskin, Orbit One, Cetetherm, Fueltech och Dynamic Robotic Solutions Europe.