Bolagsstyrelse ABRI

ABRI har en politiskt tillsatt styrelse som utses av kommunfullmäktige i Ronneby kommun.

Styrelsen är vald för en mandatperiod av fyra år. Nuvarande styrelse tillträdde år 2023 och har mandat till år 2027.

ABRIs styrelse har tretton ledamöter och en revisor med en suppleant. För samma mandatperiod utser kommunfullmäktige en lekmannarevisor med suppleant.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföranden i bolagets styrelse.