Bolagsstyrelse ABRI

ABRI har en politiskt tillsatt styrelse som utses av kommunfullmäktige i Ronneby kommun.

Styrelsen är vald för en mandatperiod av fyra år. Nuvarande styrelse tillträdde år 2019 och har mandat till år 2023.

ABRIs styrelse har tretton ledamöter och en revisor med en suppleant. För samma mandatperiod utser kommunfullmäktige en lekmannarevisor med suppleant.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföranden i bolagets styrelse.

Besöksadress

AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby

Fakturaadress

AB Ronneby industrifastigheter
Fakturaskanning
372 80 Ronneby

abrifaktura@abri.se

Kontakta oss

Telefon
0457-61 87 00

E-post
info@abri.se

Orgnummer

556077-1072

Abri i sociala medier


ABRI är den största hyresvärden för kommersiella lokaler i Ronneby kommun. Vi erbjuder service dygnet runt och håller hög flexibilitet vid lokalanpassningar.