Nybyggnation

Vi bygger nytt, vi bygger om och vi bygger till - allt efter behov - för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas med din verksamhet.

Vi har byggt det mesta - från helt nya industrifastigheter till avancerade renrum och äventyrsbad.

Några exempel från de senaste åren är en 3 500 kvadratmeter stor terminalbyggnad i området Djupafors, en ny anläggning för Besikta Bilprovning och en omlastningscentral för Arla Foods. I samma område har vi även satt upp ett JA 37 Viggenplan som monument och rastplats vid E22 och väg 27.

För fem år sedan byggde vi utomhusanläggningen Brunnsbadet och en 11 000 kvadratmeter stor miljöanläggning åt Ragnsells. Samma år byggde vi även en listfabrik för ProList, färdigställde lokaler för vattenskärarteknik för Projet och medicinteknik för Metpro. Vi har även byggt SPA med inomhuspool till Ronneby Brunn Hotell, höglager till Tarkett med mera.

Kontakta oss för diskussioner om dina behov och krav på företagslokaler!