Svenstorp

Svenstorp i Bräkne-Hoby är cirka 18 100 kvadratmeter stort. I fastigheten finns bland annat Kolafabriken, Nordic Industries & Technology Sweden och Prolist Nordic.

Vi har tre större hyresgäster i fastigheten. Kolafabriken, som tillverkar fudge, kola och twistad fudge, NIT - Nordic Industries & Technology Sweden och ProList Nordic. I fastigheten ligger även ett gym, flera lagerlokaler, kontor för Ekonompoolen samt restaurangen Bräkne Krogen.

Karta