Svenstorp

Svenstorp i Bräkne-Hoby är cirka 18 100 kvadratmeter stort. I fastigheten finns bland annat varuhuset Karlsson, Kolafabriken och restaurangen Bräkne Krogen.

Kolafabriken, som tillverkar fudge, kola och twistad fudge, är fastighetens största hyresgäst. I industrilokalerna återfinns Nordic Industries & Technology och ProList Nordic. I fastigheten ligger även ett större gym, lagerlokaler och kontor för redovisningskonsulterna Ekonompoolen.

Karta