Service dygnet runt

Du får hjälp alla tider på dygnet av våra fastighetstekniker som arbetar fortlöpande med driften och skötseln av fastigheterna.

Vid frågor runt skötseln av den yttre miljön som snöskottning, sandning eller gräsklippning kan du ringa direkt till våra fastighetsskötare alla vardagar mellan kl 7 - 16. Deras kontaktuppgifter hittar du nedan.
Du kan också ringa kontoret 0457-61 87 00.

Inträffar något allvarligt med våra fastigheter under icke kontorstid, ringer du vår bemannade jourtelefon. Här kommer du i kontakt med oss dygnet-runt.
Telefon 0733-17 03 74.

Vid en nödsituation ring alltid 112 till SOS Alarm.

Kontakta fastighetsservice

Driftansvarig värme och ventilation

Thomas Palmquist
Telefon 0457-61 79 21
E-post thomas.palmquist@abri.se

Fastighetstekniker

Sven-Axel Mattisson
telefon 0457-61 79 20
E-post sven-axel.mattisson@abri.se

Driftansvarig el och systematiskt brandskydd

Tommy Svensson
Telefon 0457-61 81 82
E-post tommy.svensson@abri.se

Thomas Palmquist, Sven-Axel Mattisson och Tommy Svensson