Så här tycker våra hyresgäster

ABRI får medelbetyget 8,9 poäng av maximalt 10 av sina hyresgäster i 2023 års kundundersökning där hela 94% ger oss betyget 8 och uppåt. 100% av alla som svarat vill vid behov hyra lokal av ABRI igen och alla (100%) kan rekommendera bolaget som hyresvärd till andra företag.

Ett av bolagets viktigaste mål är att våra hyresgäster ska vara nöjda och ha ABRI som sitt förstahands val. I vår senaste kundundersökning medverkar 53% av 98 tillfrågade företag. Svaren visar att de allra flesta av våra hyresgäster trivs och stannar länge i sina lokaler. Vi sköter oss bra när det gäller underhåll. Det är rent och snyggt i företagsområdena, bra belysning, klippt gräs och skottad snö.

94% tycker att deras lokaler håller mycket god till rimligt god standard. 95% känner sig trygga i sitt företagsområde och 0% är otrygga nästan alltid eller alltid. 25% ser behov av ökad yta under 2024.

NÅGRA FRISVAR FRÅN 2023 ÅRS UNDERSÖKNING:

Bra samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst.

Det funkar bra för mitt ändamål och det är rent och snyggt runtomkring och känns stöldsäkert.

Bra standard för vår typ av verksamhet. Det är aldrig omöjligt att nå er och ni gör det bästa för oss hyresgäster.

Personalen är mycket tillmötesgående och håller hög service.