Så här tycker våra hyresgäster

ABRI får medelbetyget 8,6 poäng av maximalt 10 av sina hyresgäster i 2018 års kundundersökning. 96 procent rekommenderar bolaget som hyresvärd till andra företag och alla som svarat (100 procent) kan vid behov tänka sig hyra av ABRI igen.

Ett av bolagets viktigaste mål är att våra hyresgäster ska vara nöjda och ha ABRI som sitt förstahands val. I vår senaste kundundersökning medverkar 50 av 77 tillfrågade företag. Svaren visar att de allra flesta av våra hyresgäster trivs och stannar länge i sina lokaler. Vi sköter oss bra när det gäller underhåll. Det är rent och snyggt i företagsområdena, bra belysning, klippt gräs och skottad snö.

86 procent av hyresgästerna tycker de haft möjlighet att påverka utformningen av sin lokal och 72 procent anser att det är bra samverkan mellan företagen. 74 procent upplever aldrig, eller nästan aldrig skadegörelse i sitt område.

Nedan ser du frågor från 2018 års kundundersökning och bilder som visar de vanligaste orden i svaren i storlek efter hur ofta ordet nämns.

Vad är den viktigaste förändringen vi hade kunnat göra för att du ska bli nöjdare kund?

Ordmoln till frågan vad är den viktigaste förändringen vi hade kunnat göra för
att du ska bli nöjdare kund?

Varför vill du rekommendera ABRI som hyresvärd till andra företag?

Vi tror att nöjda hyresgäster har mer energi att lägga på sin verksamhet och därigenom kan nå bättre resultat – något som främjar både dem, oss och näringslivet i stort.