Personal

Du är alltid välkommen att besöka oss!

Vårt kontor har besöksadress Fridhemsvägen 15. Våra öppettider på vardagar är mellan klockan 08.00 - 16.00. Helger är kontoret stängt och dag innan helgdag stänger vi 14.00.

Vi håller kontoret öppet hela sommaren. Ring innan besök, då kontoret vissa veckor är lägre bemannat.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till vår växel är 0457-61 80 00

VD

Dennis Robérteus
Telefon 0457- 61 87 97
dennis.roberteus@abri.se

Ekonomiansvarig

Monica Johansson
Telefon 0457-61 81 92
monica.johansson@abri.se

Fastighetsansvarig

Jan-Erik Månsson
Telefon 0457-61 79 22
janerik.mansson@abri.se

Marknadsansvarig

Paula van Riessen
Telefon 0457-61 89 76
paula.van.riessen@abri.se

CAD Projektör

Viktoria Bodin
Telefon 0457-61 87 83
viktoria.bodin@abri.se

Projektkoordinator och Ekonomiassistent

Linda Karlsson
Telefon 0457-61 85 02
linda.karlsson@abri.se

Driftansvarig värme och ventilation

Thomas Palmquist
Telefon 0457-61 79 21
thomas.palmquist@abri.se

Fastighetstekniker

Sven-Axel Mattisson
telefon 0457-61 79 20
sven-axel.mattisson@abri.se

Driftansvarig el och systematiskt brandskydd

Tommy Svensson
Telefon 0457-61 81 82
tommy.svensson@abri.se