Personal

Ring eller mejla oss innan du besöker kontoret så att den du vill träffa finns på plats.

Vårt kontor har besöksadress Fridhemsvägen 15 i Ronneby.
Öppettider vardagar mellan klockan 08.00-16.00.
Dag innan helgdag stänger vi 12.00 och alla helger är kontoret stängt.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till vår växel är 0457-61 87 00

VD

Dennis Robérteus
Telefon 0457- 61 87 97
dennis.roberteus@abri.se

Ekonomiansvarig

Monica Johansson
Telefon 0457-61 81 92
monica.johansson@abri.se

Ekonomi- och projektadministratör

Caroline Petersson
Telefon 0457-61 85 02
caroline.petersson@abri.se

Fastighetsansvarig

Jan-Erik Månsson
Telefon 0457-61 79 22
janerik.mansson@abri.se

Marknadsansvarig

Paula van Riessen
Telefon 0457-61 89 76
paula.van.riessen@abri.se

CAD Projektör

Viktoria Bodin
Telefon 0457-61 87 83
viktoria.bodin@abri.se

Driftansvarig värme och ventilation

Thomas Palmquist
Telefon 0457-61 79 21
thomas.palmquist@abri.se

Driftansvarig el, säkerhet och systematiskt brandskydd

Patrik Elmberg
Telefon 0457-61 79 43
E-post patrik.elmberg@abri.se

Fastighetstekniker

Henrik Andersson
Telefon 0457-61 87 88
E-post henrik.andersson@abri.se