Personal

ABRIs kontor är stängt för besök på grund av pandemin och vår personal finns enbart tillgängliga via telefon eller mejl.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till vår växel är 0457-61 87 00

VD

Dennis Robérteus
Telefon 0457- 61 87 97
dennis.roberteus@abri.se

Ekonomiansvarig

Monica Johansson
Telefon 0457-61 81 92
monica.johansson@abri.se

Fastighetsansvarig

Jan-Erik Månsson
Telefon 0457-61 79 22
janerik.mansson@abri.se

Marknadsansvarig

Paula van Riessen
Telefon 0457-61 89 76
paula.van.riessen@abri.se

CAD Projektör

Viktoria Bodin
Telefon 0457-61 87 83
viktoria.bodin@abri.se

Driftansvarig värme och ventilation

Thomas Palmquist
Telefon 0457-61 79 21
thomas.palmquist@abri.se

Driftansvarig el och säkerhet

Patrik Elmberg
Telefon 0457-61 79 43
E-post patrik.elmberg@abri.se

Driftansvarig systematiskt brandskydd

Tommy Svensson
Telefon 0457-61 81 82
tommy.svensson@abri.se