Leverantörer

Vi vill att samtliga fakturor från våra leverantörer är elektroniska.

Den 1 april 2019 började lagen om krav på e-faktura vid offentlig upphandling gälla. För att uppfylla lagkravet kommer ABRI succesivt att enbart ta emot e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Innehållskrav på faktura

Ett 6-siffrigt referensnummer måste anges på fakturan (inga andra tecken eller mellanslag får förekomma). Följande referensnummer gäller för respektive beställare:

910000 Dennis Robérteus

910001 Monica Johansson

910004 Tommy Svensson

910005 Paula Van Riessen

910006 Thomas Palmquist

910007 Viktoria Bodin

910009 Jan-Erik Månsson

Fakturaadress:
ABRI Fakturascanning
372 80 Ronneby

VAN-operatör: InExchange
GLN-nummer: 7365560771078
Organisationsnummer: 556077-1072
PEPPOL-id: 0007:5560771072

Ni som kan skicka e-faktura redan idag

Vi är anslutna till nätverket PEPPOL som stödjer e-fakturering. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan sända fakturor via PEPPOL-nätverket.

Ni som inte kan skicka e-faktura idag

Om ni inte har ett affärssystem kan ni använda vår fakturaportal hos InExchange (www.inexchange.se).

Om ni har ett affärssystem finns det ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärs- och ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Har ni frågor eller funderingar mejla oss på info@abri.se.

Vi ser fram emot att få ta emot e-faktura från er!