Leverantörer

Vi vill att samtliga fakturor från våra leverantörer är elektroniska.

Med denna rutin uppnår vi en mycket effektivare och säkrare process för både dig som leverantör och för oss som kund. Kontakta InExchange på telefon 0500–44 63 60 för att få reda på hur du enklast skickar e-fakturor till oss.

Har du inte möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du skicka en faktura som PDF fil per mejl till: abrifaktura@abri.se

Alternativt skickar du en pappersfaktura till:
AB Ronneby Industrifastigheter
Fakturaskanning
372 80 Ronneby

För att få en effektivare hantering av våra fakturor ska referensnummer anges på de fakturor ni skickar till oss. ABRIs organisationsnummer är 556077-1072.
Följande referensnummer gäller för respektive beställare:

91 00 00 Dennis Robérteus

91 00 01 Monica Johansson

91 00 02 Linda karlsson

91 00 03 Sven-Axel Mattisson

91 00 04 Tommy Svensson

91 00 05 Paula Van Riessen

91 00 06 Thomas Palmquist

91 00 07 Viktoria Bodin

91 00 09 Jan Granström

Besöksadress

AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby

Fakturaadress

AB Ronneby industrifastigheter
Fakturaskanning
372 80 Ronneby

abrifaktura@abri.selänk till annan webbplats

Kontakta oss

Telefon
0457-61 87 00

E-post
info@abri.se

Orgnummer

556077-1072

Abri i sociala medier


ABRI är den största hyresvärden för kommersiella lokaler i Ronneby kommun. Vi erbjuder service dygnet runt och håller hög flexibilitet vid lokalanpassningar.