Leverantörer

Viktig information till Er som fakturautställare till AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI)

Om ni redan idag skickar e-faktura till oss, kan ni bortse från denna information.

Innehållskrav på faktura

Ett 6-siffrigt referensnummer måste anges på fakturan (inga andra tecken eller mellanslag får förekomma). O B S det är endast det 6-siffriga numret som skall anges.
Följande referensnummer gäller för respektive beställare:

910000 Dennis Robérteus

910001 Monica Johansson

910002 Caroline Petersson

910003 Henrik Andersson

910005 Paula Van Riessen

910006 Thomas Palmquist

910007 Viktoria Bodin

910008 Patrik Elmberg

910009 Jan-Erik Månsson

Fakturaadress:
ABRI
Fakturascanning
372 80 Ronneby

VAN-operatör: InExchange
GLN-nummer: 7365560771078
Organisationsnummer: 556077-1072
PEPPOL-id: 0007:5560771072

Ni som kan skicka e-faktura redan idag

Vi är anslutna till nätverket PEPPOL som stödjer e-fakturering. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan sända fakturor via PEPPOL-nätverket.

Ni som inte kan skicka e-faktura idag

Om ni inte har ett affärssystem kan ni använda vår fakturaportal hos InExchange (www.inexchange.se).

Om ni har ett affärssystem finns det ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärs- och ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Har ni frågor eller funderingar mejla oss på info@abri.se.

Vi ser fram emot att få ta emot e-faktura från er!