Minska risken för anlagd brand

Ofta anläggs bränder i containrar, lastpallar, soptunnor eller annat brännbart material utomhus i närheten av fasaden. Genom att ha ett säkerhetsavstånd mellan förvaring och byggnad, minskar risken för bränder avsevärt.

Våra företagsområden ska vara trygga och erbjuda en säker yttre miljö. Sopkärl bör vara fast- eller inlåsta, annars kan någon flytta på kärlen för att sedan tända eld.

Lastpallar ska läggas i containrar och får absolut inte placeras vid fasaden. Inte heller plastsäckar och annat skräp får placeras intill fasader eller byggnader.

msb.se Undvik risken för anlagd brand bild

Klicka på bilden för att ladda ner informationen från msb