Miljö och energi

ABRI jobbar fortlöpande med en hållbar utveckling av miljön och en minskning av klimatpåverkan.

I bolagets miljöarbete ingår att då det är möjligt använda miljövänliga material vid nybyggnation, att källsortera avfall och att återanvända byggnadsmaterial.

Vi arbetar med att minska energiförbrukningen i våra fastigheter och de flesta av våra fastigheter är anslutna till fjärrkyla och fjärrvärme. Utöver sedvanligt underhåll investerar vi även i åtgärder för energibesparing. Till exempel har vi tilläggsisolerat flera fastigheters tak, satt in nya energisparande fönster och använder värmepumpar. När belysningen i våra fastigheter behöver förnyas, byter vi i möjligaste mån till LED lampor.

Vi ställer miljökrav på våra underleverantörer vid upphandling. Vårt mål är att arbetet med miljön och att energifrågorna ständigt förbättras och utvecklas. Som kommunalt bolag är vi en del av Ronneby kommuns kvalitetsprogram för strategiskt miljöarbete Öppnas i nytt fönster..