• Ny rondell och parkeringar i kvarteret Telefonen


  Nu har arbetet börjat med att ta ner sly och träd mellan kvarteret Telefonen och Angelskogsvägen. Som en följd av byggnationen av Parkdalaskolan förändras trafiksituationen i området. Det kommer bland annat att byggas en rondell och befintliga vägar får en något annan sträckning än idag.


 • Appelquist Måleri nya hyresgäster i Kallinge

  Appelquist Måleri grundades på 1800-talet och drivs forfarande av samma familj där nuvarande ägare är femte generationen. Företaget flyttar in på Järnbruksvägen 5 i Kallinge Företagscenter.


 • Konstnär ny hyresgäst i Kallinge

  Konstnären Jenny Carlsson är ny hyresgäst på Järnbruksvägen 5 i Kallinge Företagscenter.


 • 30 år efter nedläggningen: Jobben i Kallinge Företagscenter blir allt fler

  Kallinge Företagscenter fortsätter växa. För cirka 30 år sedan tog ABRI över området när Kockums lades ner och 400 människor förlorade jobbet. Nu består Kallinge Företagscenter av många företag och åtminstone tre av dem har tydligt uttalade expansionsplaner.


 • 2020 års kundundersökning är slutförd

  Frågorna gick till hundra kontaktpersoner på företag med verksamhet i sina lokaler varav 60% medverkade. Svaren kommer främst att användas i vårt utvecklingsarbete.