Artikeln publicerades 12 mars 2024

Prenumerera på ABRIs nyhetsbrev

Vill vill vara klimatsmarta och snälla mot miljön. Därför har vi gått över till digitala nyhetsbrev som kommer till dig via mejl.

Det är enkelt att prenumerera på Fastighetsnytt - och det är lika enkelt att avregistrera sig.
Här kan du prenumerera på Fastighetsnytt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på bilden för att läsa vårens Fastighetsnytt

Personuppgiftsbehandling
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna tillhandahålla dig tjänsten nyhetsbrev. Vi samlar in personuppgifterna via din anmälan här, via e-post eller annan väg som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för utskick av nyhetsbrev är allmänt intresse/myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas tills du avslutar prenumerationen. Det gör du enklast via Avprenumerera-knappen längst ner i nyhetsbrevet. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@abri.se eller 0457-61 87 00. Vårt dataskyddsombud är Anders Karlsson. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..