Artikeln publicerades 13 mars 2019

Meddelanden


 • 15/4 påbörjas grävarbeten vid kvarteret Telefonen
  Nästa vecka på torsdagen den 15 april påbörjas arbetet med att gräva bort jordkullarna mellan kvarteret Telefonen och Angelskogsvägen.
  Läs mer

 • Tillfällig pandemilag för covid-19
  Riksdagen har tagit beslut om en ny pandemilag som gäller från och med den 10 januari. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids. Målet är att minska smittspridningen i samhället.
  Läs mer

 • Nya skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om covid-19 gäller från och med den 14 december
  Skärpta nationella råd och ytterligare restriktioner fram till 24 januari 2021. Dessa ersätter de skärpta regionala råden i Blekinge.
  Läs mer

 • Krisledningsnämnden i Ronneby kommun beslutar om ytterligare stöd till närings- och föreningsliv
  Ronneby kommuns krisledningsnämnd har den 11 december 2020 aktiverats och genomförde ett sammanträde. Bakgrunden är den ökade smittspridningen i länet och den ansträngda situationen för närings- och föreningsliv i Ronneby kommun.
  Läs mer

 • Så här arbetar ABRI under covid-19/corona
  ABRIs kontor är stängt för besök på grund av den ökade smittspridningen av covid-19. Bolaget följer myndigheternas rekommendationer och agerar i enlighet med dem. Vi ger samma service som vanligt, men har delvis ändrat våra arbetssätt.
  Läs mer

 • Ronneby kommuns stöd för det lokala näringslivet under Coronakrisen
  Ronneby kommun har lanserat flera stödpaket för att stötta det lokala näringslivet genom den pågående Coronakrisen med bland annat lättnader avseende avgifter och stöd i form av kostnadsfri rådgivning och utveckling av digitala tjänster i samverkan.
  Läs mer

 • Minska brandrisken! - Flytta brännbart från fasaderna
  Det är viktigt att hålla fritt vid fasaderna från lastpallar och andra föremål och att ha ett säkerhetsavstånd mellan förvaringsplatser och byggnader.
  Läs mer