Företagsfakta

AB Ronneby Industrifastigheter ägs av AB Ronneby Helsobrunn som i sin tur ägs till 100% av Ronneby kommun. ABRI har en politiskt tillsatt styrelse, vars mandatperiod sträcker sig över fyra år. Bolaget har 9 anställda.

ABRI äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler

2017 omsatte bolaget 68,2 mkr och hade cirka 590,4 mkr i anläggningstillgångar. Resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till ca 3,9 mkr. 

ABRIs uthyrningsbara ytan är cirka 175 000 kvadratmeter vilket i jämförelse är ungefär lika stort som 25 fotbollsplaner. Bolaget har 23 fastigheter som tillsammans bildar tolv större företagsbyar och under 2017 hade vi 172 hyresgäster.

Högsta kreditvärdighet

ABRI är innehavare av Guldsigillet, vilket betyder att företaget bedöms ha högsta kreditvärdigheten. UC Sigillet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterbaseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. Ett UC Sigill visar att ett företag är tryggt och säkert att göra affärer med.

Besöksadress

AB Ronneby Industrifastigheter
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby

Fakturaadress

AB Ronneby industrifastigheter
Fakturaskanning
372 80 Ronneby

abrifaktura@abri.se

Kontakta oss

Telefon
0457-61 87 00

E-post
info@abri.se

Orgnummer

556077-1072

Abri i sociala medier


ABRI är den största hyresvärden för kommersiella lokaler i Ronneby kommun. Vi erbjuder service dygnet runt och håller hög flexibilitet vid lokalanpassningar.