Företagsfakta

AB Ronneby Industrifastigheter ägs av AB Ronneby Helsobrunn som i sin tur ägs till 100 procent av Ronneby kommun. ABRI har en politiskt tillsatt styrelse, vars mandatperiod sträcker sig över fyra år. Bolaget har 9 anställda.

ABRI äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler

2019 omsatte bolaget cirka 69,5 miljoner kronor och hade cirka 585,1 miljoner kronor i anläggningstillgångar. Resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till cirka 4,2 miljoner kronor. 

ABRIs uthyrningsbara ytan är cirka 174 800 kvadratmeter vilket i jämförelse är ungefär lika stort som 25 fotbollsplaner. Bolaget äger 23 fastigheter som tillsammans bildar tolv större företagsbyar och under 2019 hade vi 158 hyresgäster.

Högsta kreditvärdighet

ABRI är innehavare av Guldsigillet, vilket betyder att företaget bedöms ha högsta kreditvärdigheten. UC Sigillet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterbaseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. Ett UC Sigill visar att ett företag är tryggt och säkert att göra affärer med.

Bolagets uthyrningsbara yta i procent per geografiskt område.