ABRI etablerar Viggenmonument

Vi utför alla typer av etableringar.

ABRI flyttade ett JA 37 Viggenplan från F17 och satte upp det som ett minnesmärke över Viggen-epoken vid F17 i Ronneby. Runt planet skapade sedan Ronneby kommun en rastplats.