AB Ronneby Industrifastigheter 2022

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Ronneby Industrifastigheter äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler. Inom bolagets fastighetsbestånd finns byggnader för industri, verkstad, handel, lager och kontor.

Bolaget är dotterbolag till AB Ronneby Helsobrunn och till 100 procent ägt av Ronneby kommun. Ronneby Industrifastigheter arbetar även aktivt med företagsetableringar och aktiviteter som främjar näringslivets utveckling i Ronneby.

Styrelsens mötestider för år 2022

Tisdagar kl. 14.00. Se plats för sammanträde i kallelse.

  • 22 februari
  • 26 april (heldag)
  • 7 juni
  • 13 september
  • 25 oktober
  • 6 december

Styrelseprotokoll

Kalenderårets styrelseprotokoll för nedladdning i PDF finns nedan. Dokumenten öppnas i samma fönster. Vill du att det ska öppnas i nytt fönster, håll nere shift-tangenten samtidigt som du klickar med musknappen.

2022