Hur hanterar vi dricksvattnet?

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Alla våra vattenverk följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten.

Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller
kemiska ämnen.

Provtagningar på vattnets kvalité sker vid våra vattentäkter och vattenverk,
i ledningsnätet och ute hos dig som konsument.

Dricksvatten bedöms enligt tre kategorier utifrån satta
gränsvärden: 

  • Tjänligt 
  • Tjänligt med anmärkning
  • Otjänligt

Tjänligt med anmärkning

När ett vattenprov är tjänligt med anmärkning tas ett omprov på samma
provpunkt snarast. Är omprovet utan anmärkning görs inga vidare åtgärder. Är
omprovet fortsatt tjänligt med anmärkning påbörjas en orsaksutredning. Samtidigt
görs en bedömning om resultatet kan utgöra en hälsorisk och utifrån den
bedömningen informeras resultatet till berörda konsumenter. När ett vattenprov
visar Tjänligt med anmärkning kontaktas Miljö- och Byggnadsförvaltningen.

Otjänligt

När ett vattenprov bedöms som otjänligt kontaktas Miljö- och
Byggnadsförvaltningen omedelbart, en orsaksutredning påbörjas och berörda
konsumenter informeras.

Våra vattenverk försörjer följande orter:

Vattenverk

Orter

Kärragårdens vattenverk

Ronneby, Ronneby hamn, Johannishus, Listerby, Kuggeboda, Saxemara

Brantafors vattenverk

Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, delar av Hulta och Sörby

Dönhults vattenverk

Bräkne-Hoby

Hallabro vattenverk

Hallabro

Belganets vattenverk

Belganet

Eringsboda vattenverk

Eringsboda

Möljeryds vattenverk

10 hushåll i Möljeryd

Galtsjöns vattenverk

Galtsjön och rastplats

 

Dricksvattenanalys Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finner du en översikt av dricksvattenanalyser från respektive vattenverk avseende 2017. I tabellen framgår ett urval av de analyser som utförs på dricksvattnet, både på utgående dricksvatten och dricksvatten hos användare.