Hur hanterar vi dricksvattnet?

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Alla våra vattenverk följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten.

Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller
kemiska ämnen.

Provtagningar på vattnets kvalité sker vid våra vattentäkter och vattenverk,
i ledningsnätet och ute hos dig som konsument.

Hälsosamt och rent

Dricksvatten anses vara hälsosamt och rent om det

  • Inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att det utgör en potentiell risk för människors hälsa, och
  • Uppfyller de gränsvärden som anges i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12)

Vid avvikelse

Om resultatet av en undersökning visar att det finns avvikelser från något gränsvärde ska verksamhetsutövaren omedelbart utreda orsaken. Göra en bedömning om avvikelsen innebär en risk för människors hälsa, och omedelbart vidta åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med avvikelsen. När vi bedömer avvikelsen ska hänsyn tas till hur omfattande avvikelsen är och risken för människors hälsa.

Våra vattenverk försörjer följande orter:

Vattenverk

Orter

Kärragårdens vattenverk

Ronneby, Ronneby hamn, Johannishus, Listerby, Kuggeboda, Saxemara

Brantafors vattenverk

Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, delar av Hulta och Sörby

Dönhults vattenverk

Bräkne-Hoby

Hallabro vattenverk

Hallabro

Belganets vattenverk

Belganet

Eringsboda vattenverk

Eringsboda

Möljeryds vattenverk

10 hushåll i Möljeryd

Galtsjöns vattenverk

Galtsjön och rastplats

 

Dricksvattenanalys Pdf, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finner du en översikt av dricksvattenanalyser från respektive vattenverk avseende 2017. I tabellen framgår ett urval av de analyser som utförs på dricksvattnet, både på utgående dricksvatten och dricksvatten hos användare.