Egen brunn

Miljöteknik kör inga vattentransporter utan hänvisar till privata aktörer.

Är du i behov av att fylla dricksvatten på dunk kontakta vår kundtjänst som hänvisar till tappställe.

Mer information för dig med egen brunn finns på Ronneby Kommuns hemsida.