Avloppsvattensvatten

Avloppsvattnet renas vid något av Miljötekniks sex olika reningsverk (och tre markbäddar). Detta sker genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverken uppfyller alla krav som myndigheterna ställer och det sker kontinuerlig provtagning av det renade vattnet.

När vattnet passerat samtliga reningssteg släpps det till närliggande recipient. Rustorps reningsverk släpper sitt renade avloppsvatten till Ronnebyån.

Det du spolar ner i toalettstolen försvinner inte. Avloppsvattnet renas genom kemisk rening och genom mikroorganismer innan det släpps ut i havet igen. De mikroorganismer som ingår i reningsprocessen kan bara "äta upp" fosfor och ämnen som bryts ner biologiskt. Allt annat finns kvar och följer med ut i havet eller i det slam som uppstår som en restprodukt efter den biologiska och kemiska reningen.

Rening med hjälp av mikroorganismer är en biologisk och miljövänlig process. Men organismerna tar skada av allehanda kemikalier som till exempel rengöringsmedel och färgrester.

Du kan hjälpa till!

  • Tänk på att inte förstöra reningsprocessen och avloppsslammet genom att spola ner färger, olja, lösningsmedel, mediciner med mera i avloppet.
  • Köp miljömärkta städprodukter, tvättmedel, smink, hårfärg, målarfärg med mera.
  • Spola inte heller ner fasta föremål som tops, sanitetsskydd eller strumpbyxor. De kan orsaka stopp i pumpar och rör med utsläpp av orenat avloppsvatten som följd.
  • Cigarettfimpar och snus innehåller kadmium och ska inte spolas ner i avloppet utan slängas i soppåsen.
  • Lämna in lösningsmedel och andra kemikalier som blir över till en bemannad återvinningscentral.
Våra reningsverk renar vattnet från följande orter

Reningsverk

Orter

Rustorp reningsverk

Ronneby, Saxemara, Listerby, Kuggeboda, Johannishus, Kallinge

Bräkne-Hoby reningsverk

Bräkne-Hoby

Backaryd reningsverk

Backaryd

Hallabro reningsverk

Hallabro

Belganet reningsverk

Belganet

Eringsboda reningsverk

Eringsboda