Artikeln publicerades 3 oktober 2017

Framtiden skola kan börja byggas

Det råder total politisk enighet i kommunfullmäktige om satsningen på framtidens skola.

ABRI har fått i uppdrag att investera upp till 125 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av kvarteret Svarven 1 till en ny 4-9-skola med plats för 650-700 elever. Skolan beräknas vara inflyttningsklar till sommaren 2019. Snäckebacksskolan byggs om enligt tidigare planer, dock påbörjas arbetet ett år senare, d v s sommaren 2019.

Enligt kommunfullmäktiges beslut byggs kvarteret Svarven 1 om till en ny grundskola. Planerad byggstart är våren 2018 och arbetet utförs av ABRI. För att möta grundskolans behov på bästa möjliga sätt byggs den befintliga fastigheten om och till. Redan till sommaren 2019 kan lokalerna hyras ut till utbildningsförvaltningen och elever samt lärare från Snäckebacksskolan flytta in i nya lokaler.

– Det nya beslutet innebär en kostnadsbesparing på upp emot 150 miljoner kronor jämfört med tidigare planering utan att kompromissa med kvalitén, säger förvaltningschef Tommy Ahlquist.

Mer information om Framtidens skolor finns på ronneby.se/framtidensskolor Länk till annan webbplats.