Artikeln publicerades 28 augusti 2017

Nya beslut i frågan om Framtidens skolor

ABRIs styrelse har den 21 augusti 2017 tagit beslut att investera upp till 125 miljoner kronor i om- och tillbyggnad av kvarteret Svarven 1 för att långsiktigt kunna hyra ut fastigheten till Utbildningsförvaltningen som en av Framtidens skolor. Detta under förutsättning att Ronneby kommunfullmäktige fattar beslut om detta vid sitt möte den 28 september 2017.

Den 28 augusti ställde sig politikerna i Kommunstyrelsens arbetsutskott bakom förslaget som nu skickas vidare till Kommunstyrelsen. Härifrån ska ärendet vidare till kommunfullmäktige i slutet på september.

- Enligt min bedömning kan de alternativa evakueringslokalerna, dvs. ABRIs lokaler i kv Svarven, bli alldeles utmärkta även som permanenta skollokaler. Fördelarna är många, inte minst de ekonomiska. Ronneby kommun kan spara upp emot 150 000 tkr utan att minska på kvalitetskraven för de nya 4-9 skolorna och förskolorna, säger förvaltningschefen Tommy Ahlquist.

Mer information följer.