Artikeln publicerades 14 november 2022

FAQ - Bommarna på Angelskog

Frågor och svar angående passersytemet ute på Angelskogs Återvinningscentral (detta gäller endast ute på Angelskog)

Du som inte har svenskt körkort kan ansöka om passerkort här: Ansökan om passerkort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför har ni infört inpasseringssystem vid infart på Angelskogs återvinningscentral?

Införandet är dels ett led att skapa bättre arbetsmiljö både för våra kunder och våra medarbetare genom att begränsa antalet fordon och människor samtidigt, dels för att hanteringen av avfallet ska går rätt till så att avfallet hamnar på rätt plats på återvinningscentralen.

Hur kommer jag in på återvinningscentralen ÅVC:n Angelskog?

För att komma in på återvinningscentralen - ÅVC:n - behöver du ett körkort eller ett ÅVC-kort, kortet visas upp i en terminal i anslutning till bommen. När du ska köra ut så öppnar bommen automatiskt.

Vilka ID-handlingar kan jag checka in med på Angelskog?

Är du folkbokförd i Ronneby Kommun och är myndig och har körkort kan du checka in med av hjälp av körkortets streckkod eller QR-kod.

Jag har inget körkort hur gör jag?

Då kan du ansöka om ÅVC-kort.

Jag har fritidshus i Ronneby Kommun hur gör jag?

Ansök om ÅVC kort, om ni har giltigt svenskt körkort registrerar vi in er i systemet. Om du inte har ett giltligt svenskt körkort utfärdas ett passerkort som avhämtas på Angelskogs Avfallsanläggning tidigast 5 arbetsdagar efter inkommen anmälan.

Jag har skyddad identitet hur gör jag?

Då kan du ansöka om ÅVC-kort.

Jag representerar en närstående/dödsbo hur gör jag?

Antingen kan vi utfärda ett ÅVC kort eller registrera ditt körkort under en begränsad tid.

Hur ska vi som ideell förening besöka återvinningscentralen?

Föreningar räknas som företag eller verksamhet och ska antingen använda kundkort eller uppge information om vem som lämnar avfallet och vem som ska faktureras och vilket avfallsslag ni lämnar.

Kan jag checka in med någon annans legitimation?

Det är inte tillåtet att checka in på återvinningscentralen med någon annans legitimation. Detta eftersom det är olagligt att låna någon annans identitetshandling och utge sig för att vara den personen. Det är också olagligt att låna ut sin egen identitetshandling om man vet eller misstänker att den som lånar identitetshandlingen kommer att missbruka den, till exempel genom att uppge sig för att vara den person som handlingen är utfärdad för. I båda fallen handlar det om missbruk av urkund (Brottsbalken 15 kap, 12 §), ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Kan jag få ÅVC-kortet hemskickat?

Nej, kortet hämtas ut personligen på Angelskogs ÅVC, glöm inte giltig ID-handling och ansökningsblanketten.

Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR , vill du veta mer om hur vi behandlar dessa uppgifter se vår Integritetspolicy som finns här: Integritetspolicy