Artikeln publicerades 14 november 2022

FAQ - Bommarna på Angelskog

Frågor och svar angående passersytemet ute på Angelskogs Återvinningscentral (detta gäller endast ute på Angelskog)

Du som inte har svenskt körkort kan ansöka om passerkort här: Ansökan om passerkort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför har ni infört inpasseringssystem vid infart på Angelskogs återvinningscentral?

Införandet är ett led i att skapa en bättre arbetsmiljö både för våra kunder och våra medarbetare genom att begränsa antalet fordon och människor samtidigt.

Hur kommer jag in på återvinningscentralen ÅVC:n Angelskog?

För att komma in på återvinningscentralen - ÅVC:n - behöver du ett körkort eller ett ÅVC-kort, kortet läses av i en terminal i anslutning till bommen. När du ska köra ut så öppnar bommen automatiskt.

Vilka ID-handlingar kan jag checka in med på Angelskog?

Är du folkbokförd i Ronneby Kommun och är myndig och har körkort kan du checka in med av hjälp av körkortets streckkod eller QR-kod.

Jag har inget körkort hur gör jag?

Då kan du ansöka om ÅVC-kort.

Jag har fritidshus i Ronneby Kommun hur gör jag?

Ansök om ÅVC kort, om ni har ett renhållningsabonnemang i kommunen samt ett giltigt svenskt körkort registrerar vi in er i systemet. Om du inte har ett giltligt svenskt körkort utfärdas ett passerkort som avhämtas på Angelskogs Avfallsanläggning tidigast 5 arbetsdagar efter inkommen anmälan.

Jag har skyddad identitet hur gör jag?

Då kan du ansöka om ÅVC-kort.

Jag representerar en närstående/dödsbo hur gör jag?

Kontakta vår personal på plats så hjälper vi er.

Hur ska vi som ideell förening besöka återvinningscentralen?

Föreningar räknas som en verksamhet och hänvisas med sitt avfall till vågen på avfallsanläggningen.

Kan jag checka in med någon annans legitimation?

Det är inte tillåtet att checka in på återvinningscentralen med någon annans legitimation. Detta eftersom det är olagligt att låna någon annans identitetshandling och utge sig för att vara den personen. Det är också olagligt att låna ut sin egen identitetshandling om man vet eller misstänker att den som lånar identitetshandlingen kommer att missbruka den, till exempel genom att uppge sig för att vara den person som handlingen är utfärdad för. I båda fallen handlar det om missbruk av urkund (Brottsbalken 15 kap, 12 §), ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Kan jag få ÅVC-kortet hemskickat?

Nej, kortet hämtas ut personligen i vågkontoret på Angelskogs avfallsanläggning, glöm inte giltig ID-handling.

Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR , vill du veta mer om hur vi behandlar dessa uppgifter se vår Integritetspolicy som finns här: Integritetspolicy