Miljötekniks värdegrund

Ronneby Miljö & Teknik arbetar efter värdeord som genomsyrar vår organisation och tillämpas i vårt dagliga arbete; Kunden i fokus, Respekt, Arbetsglädje, Ansvarstagande och Etik. Tillsammans bildar de vår värdegrund.

Kunden i fokus

På Miljöteknik gör vi det enkelt för kunden genom att alltid vara tillgängliga och ge god service. Vi är professionella och genom vår breda kompetens garanterar vi hög kvalité.

Respekt

För oss är respekt att acceptera olikheter och visa hänsyn mot kunder och kollegor. Vi ställer upp för varandra!

Arbetsglädje

Vi ser varandra och verkar tillsammans för ett uppmuntrande och utvecklande arbetsklimat, där vi ger varandra konstruktiv feedback.

Ansvarstagande

Genom att vi följer de lagar och förordningar som finns skapar vi en produkt av hög kvalité samt en trygg och säker arbetsplats. Vi är pålitliga och tar vårt ansvar gentemot kunder och arbetskamrater.

Etik

Vi lever som vi lär och tar vårt ansvar gentemot samhället och miljön. Jämställdhet är en ständig följeslagare i vår kontakt med människor.