Miljöarbete

Vårt miljöarbete

Ronneby Miljö & Teknik AB strävar efter att minska sin resursåtgång och miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med ständiga förbättringar.

Miljöteknik vill mederka till ett hållbart samhälle, därför är miljöarbete en viktig del i vårt dagliga arbete.

För att kunna mäta systemets effektivitet och prestanda följer vi upp verksamhetens miljöarbete bland annat genom måluppföljning och interna och externa revisioner.

Miljöcetrifierade

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001: 2015 Pdf, 73.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Miljörapporter

För att bedriva den verksamhet som vi gör på Miljöteknik måste vi i de flesta fall ha tillstånd enligt miljöbalken. Dessutom har vi en skyldighet att rapportera till myndigheterna om vår miljöpåverkan. Detta gör vi i våra årliga miljörapporter.

I vår miljöpolicy Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster. sammanfattar vi Miljötekniks visioner och arbete för en bättre miljö.