Artikeln publicerades 31 augusti 2023

Sebastian Blomqvist

Kretslopp
10.6 - 27.8 2023

Wellpapp är ett material som finns i överflöd och det har egenskaper som tillåter konstnären att kunna skapa storskaliga skulpturer utan att de blir särskilt svåra att hantera. Det är ett material som de flesta är bekanta med och som många associerar till hållbarhet och återvinning.

På Kulturcentrum Ronneby konsthall visas utställningen Kretslopp. Titeln syftar både på materialet men är också temat för utställningen: mytologi.

Tills för några hundra år sedan kunde årstidernas växlingar och naturkatastrofer göra skillnad på liv och död. Detta formade människor i tusentals år. Runt naturkrafterna spanns myter, fenomen och olika naturelement fick en själ, de blev till en individ som kunde tillbedjas eller åtminstone respekteras för att man inte skulle fara illa. Berättelser som har gått som ett eko genom våra kulturer. Idag skiljer vi på vidskepelser och verklighet, men hur påverkar det vår syn på naturen?

Sebastian Blomqvist är uppvuxen i Karlshamn och utbildad modedesigner. Har sin bakgrund inom klädsömnad och mönsterkonstruktion och har under ett decennium arbetat med monumentala skulpturala verk utförda i återbrukat papper och wellpapp.