Artikeln publicerades 22 januari 2024

Martin Gustavsson

Minotaurens öga
18.11 2023 - 7.1 2024

Utställningen invigdes med en performance av Cara Tolmie och Martin Gustavsson, i samarbete med Dans i Blekinge. Konstklubbens unga och lokala "kulturnissar" också deltog i föreställningen.

Vad händer när målningar får liv och börjar interagera med åskådarna? För Minotaurens Öga har Gustavsson gjort ett antal monumentala målningar som svävade fritt i utställningsrummet och där också bildade egna rumsligheter man kunde gå in och ut ur. Dessa målningar på polyester men släppte igenom ljuset i rummet och svävade mellan mytiska figurationer och vardagens objekt.

I utställningen Gustavsson också presenterade nio målningar monterade i specialbyggda ramar på hjul som aktiverade rummet emellan de monumentala verken. Olika rumsligheter bytte plats, något som påminde besökarna om att inget är statiskt utan i ständig rörelse. De nio målningarna har tidigare visats i New York på Participant Inc. 2016 där de också ingick i en performance kollaboration med Stanley Love Performance Group.

Martin Gustavsson (född 1964) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan och Middlesex University, baserad mellan Stockholm och London och är för närvarande Lektor i måleri på
Konstfack. Han har ställt ut internationellt såväl som nationellt och
innehaft IASPIS stipendium i New York 1999-2000 och Stockholm
2006. Han finns representerad i samlingarna på Moderna Museet,
Göteborgs Konstmuseum, Malmö Konstmuseum och Norrköpings
Konstmuseum.