Amanda Hoffner

Sånt jag gör
31.1 - 12.3 2023

Amanda Hoffner skapar bildvärldar som kretsar kring det lekfulla och naiva. Konstnären ser och tar barnens världar på allvar genom att upphöja det intuitiva och spontana. Bilderna blir till genom måleri och collage och gick att ta del av under utställningen på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

”Jag har skapat en bok som utgår från barnets perspektiv där vi får följa en karaktär som utforskar sitt skapande. Jag vill att karaktären ska verka som barnets röst genom boken. Att bjuda in barnet som medskapare av boken och därmed minska gränsen mellan författaren och läsaren. Det ger barnet självförtroendet att skapa eget innehåll. Det är viktigt med låga trösklar för skapandet och att inga dyra material behövs. Det ska gå att skapa av sådant som finns hemma.”

Amanda Hoffner är född och uppvuxen i Karlshamn, utbildad vid HDK-Högskolan för design och konst samt Konstfack.

Arrangemanget var en del av samarbete mellan Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall​. Syftet är att stärka konstområdet i regionen, skapa en infrastruktur för konsten i länet och goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.

Hantera prenumeration